Opis proizvoda

Proširivo rešenje koje se sastoji od stolica, klupa, otomana i stolova koji odgovaraju i za javne prostore i za individualne kancelarije. Služi svrsi kako pojedincima tako i grupi. Može lako i brzo da se preuredi za razne aktivnosti na način koji dozvoljava nepredvidivost u komunikaciji i promeni organizacionih potreba. Korišćenje prostora je maksimizovano sa karakteristikama elemenata.