• Steelcase Flex & Roam

    Kolekcija Flex dizajnirana je tako da stvori agilan i kreativan radni prostor za timove. Sa međusobnom povezanošću i pametnim detaljima, celokupna kolekcija dizajnirana je tako da deluje kompaktno, omogućavajući timovima različite konfiguracije prostora u samo nekoliko minuta. Komadi dobro funkcionišu i sami, ali baš poput timova, i oni bolje rade kada su zajedno.