L’Oreal

Cosmetics

Grad: Beograd

Lokacija: Zgrada GTC

Veličina objekta: 500 m²

Godina završetka: 2017.