Proizvodi upotrebljeni za projekat

Tikkurila

Construction & Engineering

Grad: Beograd, Srbija

Lokacija: Blue House Center, Belgrade

Veličina objekta: 350 m2

Godina završetka: 2014